6002188063211520
BRUNO LED Mirror Clock 鏡面時鐘 * 「BRUNO 」產品非常熱賣,請預先跟客服確認仍有貨存,方才下單。 查詢及訂購:2153 3199 (https://wa.me/85221533199) 於炫麗鏡面上顯示數字時鐘的特色設計,型格美觀。 它具有小巧尺寸和實用功能,包括可顯示日期、溫度、鬧鐘和兩級亮度設定。 尺寸:160W x 60H x 25 Product #: gsquare-BRUNO LED Mirror Clock 鏡面時鐘 2024-03-20 Regular price: $HKD$298.0 Available from: G Square 尚購In stock