5445174439313408
BRUNO | BZKC01 | 便攜電熱飯盒 * 「BRUNO 」產品非常熱賣,請預先跟客服確認仍有貨存,方才下單。 查詢及訂購:2153 3199 (https://wa.me/85221533199) 返工帶飯,唔想 lunch time 排長龍叮飯?唔想用微波爐加熱?仲想外出工作時保持食物新鮮?BRUNO 全新 Lunchbox Warmer 便攜電熱飯盒 Product #: gsquare-BRUNO | BZKC01 | 便攜電熱飯盒 2024-03-26 Regular price: $HKD$138.0 Available from: G Square 尚購In stock