5949604542676992
BRUNO | BOE085 | 兩用掛熨蒸氣熨斗 * 「BRUNO 」產品非常熱賣,請預先跟客服確認仍有貨存,方才下單。 查詢及訂購:2153 3199 (https://wa.me/85221533199) 立即去除礙眼的衣服皺摺及令人煩惱的異味! 全新BRUNO Handy and Press Steamer兩用掛熨蒸氣熨斗,備有米白及灰藍色及木製手抦,外形小巧 Product #: gsquare-BRUNO | BOE085 | 兩用掛熨蒸氣熨斗 2024-02-04 Regular price: $HKD$776.0 Available from: G Square 尚購In stock